Abonnementsløsninger


Bare gjeldende for P.S.EN!
PSA gradert Pokemon % sport

Hos Letsgradecards er det nå mulig å få abonnementsløsninger for PSA -gradering! På denne siden kan du lese om hvordan det fungerer, hvordan du kommer i gang og hvilke forhold gjelder!

Vår ambisjon med abonnement
Det er vår ambisjon å kunne garantere alle kunder som sender til gradering med Letsgradecards som vi sender til gradering hver uke - spesielt på servicetypene Bulk (TCG) og Bulk (Sport / TCG) som er kundenes foretrukne servicetyper. Dette krever imidlertid en viss kundestrøm, og det er nettopp der vi håper dette konseptet kan spille en avgjørende rolle.

Minimumskrav for abonnementsordninger
Minimumsmengde: 5 kort
Minimumsbindingsperiode: 3 forsendelser
Minimumsforsikring: +17 kr. kort (deksel for 1000KR per kort)

Bindingsperiode
Det er en minimum bindingsperiode på 3 måneder å abonnere på Letsgradecards. Jo lenger perioden du binder deg til, jo billigere abonnement! - Du kan se alle måtene du kan få rabatt i abonnementet ditt lenger ned på denne siden! - Når bindingsperioden er fullført, kan du når som helst avbryte abonnementet. Abonnementet ditt fortsetter etter bindingsperioden til du kansellerer eller pauser abonnementet selv.

Frekvens
Du kan velge om du vil at abonnementet ditt skal konfigureres slik at du sender inn hver måned, en gang i kvartalet, eller en gang et halvt år. Så snart vi har nok forbindelse til å sende en innsending til en gitt tjenestetype til PSA, vil vi sende av gårde.

Betaling av ens abonnement
Du vil bli trukket for abonnementet ditt i en måned, avhengig av hvordan frekvensen din på abonnementet ditt er satt opp.

Velg bort
Du har muligheten til å avslutte abonnementet ditt tidligere enn avtalt! - Dette krever en samling på 50% av den totale regningen som mangler i abonnementet ditt. 
Skulle letradecards omgå betydelig omstilling bortfaller kundens forpliktelser og repeterende betalinger kan opphøre.

Force majeure
Skulle uforutsette endringer oppstå fra vår leverandør (PSA) som (men ikke begrenset til) prisstiger, er det mulig for Letsgradecards APS å avbryte kundeabonnementsordninger. Skulle det være nedleggelser på PSA som påvirker tjenesten som Letsgradecards APS gir kundene sine, er det mulig å kansellere abonnementsordninger hvis det ikke er utsikter til situasjonen ved PSA som endres innen en 3 måneders periode.

Abonnementsfrister:
Frist for å sende inn kort på alle abonnementsordninger er den siste bankdagen i en gitt måned! Hvis vi har 10 dager før fristen ikke mottatt pakken din, sender vi deg en påminnelse til e -posten din. Har vi ikke mottatt pakken din den siste bankdagen i en måned, vil vi sende deg en "siste advarsel" -post der vi vil gi deg +5 dager til å overlate pakken din til oss. Etter vår frist for en gitt periode har gitt muligheten din til å sende kortene dine inn, men vi krediterer deg 50% av betalingen din som "stor kreditt" som du kan bruke på nettstedet vårt. 

Det er DIN ansvar å sende kortene dine til oss på en riktig måte. - Hvis det er perioder hvor det ikke er mulig, bør du kontakte support@letgradecards.dk for å inngå en skriftlig avtale om utvidelsen av innsendingsperioden.

Spesielle tilbud på PSA:
Hvis det er spesialtilbud på PSA, blir de automatisk tildelt alle som har en abonnementsløsning. Det vil si at hvis PSA tilbyr et tilbud på tjenesten du abonnerer på som påvirker prisen, vil du automatisk motta "Big Credit" du kan bruke i neste kjøp. Make PSA -tilbud som påvirker leveringshastigheten positivt, og at du automatisk blir dekket av dette tilbudet.

Hvorfor er det smart?
Dette er designet for de samlerne som kontinuerlig vil sende kart til gradering - det er deg du som kan se verdien av å ha en fast strøm av kort som du sender av, slik at du alltid får kort hjem som du kan bruke til å bytte, selge og lagre i PC -en din (privat samling). Det er fremdeles mulig å bruke nettstedet vårt slik du alltid har gjort. For alle nye kunder, og segmentet av kunder som foretrekker å sende 1-5 en gang i blant, anbefaler vi å bruke normal flyt på vår hjemmeside.

Hvordan virker det?
Du kan skreddersy abonnementet som passer nøyaktig!
Du må velge hvilken graderingstjeneste du vil bli inkludert i abonnementet ditt - for eksempel kan det være bulk (TCG) for Pokemon, MTG osv. Hvis du vil sende kort inn i flere forskjellige servicetyper, har du flere forskjellige abonnement.

Slik kommer du i gang!
For at du skal få abonnement, kontakt vår støtte kl support@letsgradecards.dk - Det er rett og slett ikke mulig å gjøre deg selv!

Gjennom vår samtale med deg via mail, vil vi finne ut følgende:
* Hvilken tjeneste vil du bruke?
* Hvor mange kort vil du sende om gangen?
* Hvor ofte vil du sende? (per måned / per kvartal / halv årlig)
* Hvor mange forsendelser vil du forplikte deg til?
* Trenger du mer forsikring enn våre minimumskrav?

Klar til å kontakte støtte? Klikk her

Aktivering av kredittkort
Når ovennevnte er avtalt, vil du motta en lenke som kan aktivere kredittkortet ditt - dette koster 1kr i administrasjonsgebyr for hele 2024! - Det kreves for abonnementsordninger at ens kredittkort er godkjent for "repeterende betalinger"

Aktivering av abonnement
Når kredittkortet ditt er godkjent for repeterende betalinger, vil du motta en ny lenke der du trenger å godkjenne og aktivere abonnementet! - Herfra kjøres betalingene dine automatisk!

Priser:
Basert på vår normale prisstruktur, må du selvfølgelig ha en ekstra god avtale ved å bruke et abonnement! Jo mer du sender og jo lengre periode du velger å binde til denne løsningen, jo billigere pris kan vi gi deg!

Vår normale rabatttrapp
5-19 kort (+8%)
20-49 kort (+12%)
50-99 kort (+20%)
100+ kort (+ 25%)

Abonnementsmengde:

5-19 kort (+3%)
20+ kort (+ 5%)

Bindingsperiode:
* Det er alltid påkrevd å binde for minst 3 forsendelser!
4-6 forsendelser innen en 12 måneders periode (+3%)
7-12 forsendelser innen 24 måneder (+4%)
12+ forsendelser innen 36 måneder (+ 5%)

Maks rabatt:
Du kan Maks Få en total rabatt på 30% Av abonnementsløsninger!

Forsikring:
Forsikring koster 1,7% av forsikringssummen - dette tilsvarer det faktum at hvis du skal forsikres for 10.000 kr, så koster det deg 170kr.
Hvis du vil bli dekket for +10 000 kr per bestilling, gir vi 10% rabatt på forsikringen slik at forsikringssummen er 1,53%

Stor kreditt:
Hos Letsgradecards har vi introdusert konseptet "Store Credit". Dette konseptet kan brukes av alle som oppretter og bruker en konto på vår hjemmeside. Du kan bruke din store kreditt når du handler på vår hjemmeside. Du kan velge hvor mye av din store kreditt du vil bruke! ØYLov til deg som bruker her!

Stor kreditt vil bli tildelt kontoen din i en rekke saker!
Hvis vi trenger å kreditere deg, eller tilbakebetale deler av en ordre, vil du motta dette i form av stor kreditt. Vi kjører fra tid til annen spesielle kampanjer hvor du kan tjene stor kreditt. Hvis du ikke sender inn kortene dine i abonnementsordningen din på en riktig måte muligheten til å sende kortene dine til oss, men vi krediterer deg 50% av betalingen din som stor kreditt!

Hvordan finne ut prisen din:
Sak er basert på et abonnement der du sender 10 kort om gangen i løpet av en bindingsperiode på 7 forsendelser.

La oss si at du vil ha et abonnement på 10 kort per forsendelse som kjører i minst 7 obligasjoner:

10-19 kort gir deg når det gjelder vår normale rabatttrapp en rabatt på 8% basert på normalprisen.
Med et abonnement i denne klassen for deg ekstra rabatt på 3% avslag.
Du velger en bindingsperiode på 7-12 måneder, så for deg +4% avslag med ekstra rabatt!

Det vil si at du får full 15% rabatt i henhold til normalprisen. (8+3+4)
La oss si at du vil bruke bulk (TCG) i abonnementet ditt - det koster 190kr per. Kort i normal pris.

Rabatt PR -kort: 190kr *0,85 = 161,5kr
Totalpris for gradering: 161,50 x 10 = 1615kr

Forsikring (omslag på 1000KR per kort): 10 x 17kr = 170
Pakker på over 10.000kr i forsikring får en rabatt på 10%: 170*0,9 = 153KR

Total pakkepris: 1615 + 153 = 1768 kr
Normal pris for dette produktet = 1918 KR
Du sparer: 1918 - 1768 = £ 150 Bestilling
Når abonnementet ditt etter 7 forsendelser er ferdig, har du lagret på denne måten: 1050kr!

Klar til å komme i gang? Og Kontaktstøtte her!