Har du rett til tilbaketrekning?

  • Så lenge ens kort er i vår besittelse, har man full avkastning på alle kortene dine.
  • Hvis du velger å kansellere noen av kortene dine eller avbryte bestillingen, må du betale en returforsendelse av DKK 50.