Hva er forskjellen mellom PSA-Bulk, PSA-Value+, Relate, Dobbeltgrad og PSA regelmessig?

Forskjellen er hastigheten på hvor raskt du får kortene dine tilbake. Det er også en forskjell mellom hvor dyre kort må være når de blir gradert før de blir "uoppladet" - (se hva opplading betyr lenger nede på denne siden!)

  • Bulk (TCG) = 199 $/kort etter gradering og tar estimert 3-4 måneder i levering.
  • Bulk (sport) = 499 $/kort tid etter gradering og tar estimert 3-4 måneder i levering.
  • Verdi+ = 499 $/kort etter gradering og tar estimert 2-3 måneder i levering.
  • Vanlig = 1499 $/kort etter gradering og tar estimert 1½-2 måneder i levering.
  • Rhiner = 499 $/kort etter gradering og tar estimert 2 måneder i levering
  • Dual karakter = 499 $/kort tid etter gradering og tar estimert 3-4½ måneders levering