Vad är underreger?

  • Underreger är de fyra under karaktären som alltid bär när man tittar på det övergripande stativet på ett kort.
  • Underreger som består av:
    • Hörnen.
    • Kanterna.
    • Ytan.
    • Centrering.