Har du rätten till uttag?

  • Så länge ens kort är i vår besittning har man full avkastning på alla dina kort.
  • Om du väljer att avbryta några av dina kort eller avbryta din beställning måste du betala en returfrakt på DKK 50.