Vad är skillnaden mellan PSA-Bulk, PSA-värde+, relatera, dubbelklass och PSA regelbundet?

Skillnaden är hastigheten på hur snabbt du får tillbaka dina kort. Det finns också en skillnad mellan hur dyra kort måste vara när de betygsätts innan de är "uppladdade" - (se vad uppladdning betyder längre ner på den här sidan!)

  • Bulk (TCG) = 199 $/kort efter betyg och tar uppskattade 3-4 månader i leverans.
  • Bulk (sport) = 499 $/kort efter betyg och tar uppskattade 3-4 månader i leverans.
  • Värde+ = 499 $/kort efter klassificering och tar uppskattade 2-3 månader i leverans.
  • Regular = 1499 $/kort efter betyg och tar uppskattade 1½-2 månader i leverans.
  • Rhiner = 499 $/kort efter betyg och tar uppskattad 2 månader i leverans
  • Dubbelbetyg = 499 $/kort efter betyg och tar uppskattad 3-4½ månader i leverans